Flemmy training, haal het beste uit jezelf!

Het beste uit je zelf halen, dat willen we allemaal wel toch? Hoe fijn is het dat kinderen zo gemakkelijk in staat zijn om niet-helpende gedachten om te zetten in gedachten die wel helpen. Kinderen herkennen snel wat een fixed mindset is en hoe je met de groei mindset net wel even doorzet om te bereiken wat je wilt of iets te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Een vaardigheid voor het leven die een kind gemakkelijk toepast.

Dit is wat kinderen in de Flemmy training leren. Deze training is meer dan een faalangstreductietraining, omdat je levenslessen leert die voor iedereen behulpzaam zijn. Daarom zien wij ook veel kinderen in de training die al super positief zijn en enthousiast zijn over de tips die wij hen geven om de beste versie van jezelf te kunnen zijn.

Zoals een deelneemster aan de afsluitende bijeenkomst van de training deze week zei: ‘ ik word altijd zo blij van deze training!’

Flemmy training, haal het beste uit jezelf!

POSITIEF DENKEN KUN JE LEREN

Flemmy training is een training voor basisschoolleerlingen. Deze training bestaat uit 7 bijeenkomsten en een bijeenkomst voor ouders. Deze training kan plaatsvinden op school of in groepen van minimaal 8 leerlingen op locatie. Wij geloven dat positief denken voor een kind de manier is om te groeien zowel op school als buiten school. Aan de hand van het verhaal van Flemmy ontwikkelen de kinderen tools die zij kunnen inzetten om elke situatie op een positieve manier tegemoet te treden.

Hoe doen we dat? 

Positief denken is te ontwikkelen. Belangrijke uitgangspunten om positief te leren denken:

  1. Focus op de specifieke kwaliteiten van elk kind en hoe hij/zij die kan inzetten op school en in het dagelijkse leven.
  2. Kinderen leren wat het verschil is tussen de fixed en de groei mindset en hoe je vanuit de groei mindset kunt denken (mindset theorie van Carol Dweck)
  3. Leerlingen leren wat de invloed is van negatieve gedachten en hoe deze om te zetten in positieve gedachten

Resultaat

Wij leren kinderen met een groei mindset te denken met als resultaat dat leerlingen:

  1. Een positieve kijk hebben op uitdagingen en gemotiveerd zijn om een uitdaging aan te gaan
  2. Inzien dat je met inzet kunt groeien
  3. Meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen
  4. En hierdoor betere schoolprestaties leveren

Heb je interesse in deze training dan kun je contact opnemen met ons door een mail te sturen aan fleur@zekerweten.eu of meike@gemtraining.nl